Enseñanza.

Colón casi Pdte. Franco.

Villarrica, Paraguay.